Vona Gábor iszlamista terrorszervezet tagjaMeg­szü­le­tett a má­sod­fokú, jog­erős íté­let. Vona Gábor esze­rint is a Szürke Far­ka­sok kö­ré­ben töl­tött el több napot Tö­rök­or­szág­ban. Rá­adá­sul a szer­ve­zet tisz­te­let­beli tag­jává fo­gad­ták.

Mint azt a RIPOST korábban megírta Vona Gábor Facebook profiljáról gondosan eltávolítottak minden kompromittáló képet,


"például azokat, melyek a pártvezért a hírhedt török terrorszervezet, a Szürke Farkasok tagjai körében, azok jellegzetes köszöntését, kézjelét mutatva ábrázolja."kezjel_vona.jpg

A Jobbik megpróbálta félrevezetni a bíróságot, azt állítva, hogy a kínos képeket maga a Facebook távolította el, de kiderült, hogy ez nem igaz, ők maguk törölték.

A Jobbik ügyvédei azzal igyekeztek végül kimagyarázni a politikailag kínos helyzetet, hogy Vona Gábor nem a terrorista szervezet kézjelét, hanem a szokásos V-t, a győzelem jelét mutatja, csak másképp...

A Fővárosi Ítélőtábla azonban kimondta, hogy:

Vona és a képen látható személyek kézjele a jellegzetes terroristaköszöntést, a farkasfejet ábrázolja. Tekintettel pedig arra, hogy a fényképfelvétel a felperes által sem vitatottan Törökországban készült, így tényszerű megállapítás az, hogy a felperes  a képen a Szürke Farkas híveként jelenik meg. A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú ítélete jogerős, ellene fellebbezni nem lehet.

Vona Gábor iszlamista terrorszervezet avatásEz a kép volt a döntő bizonyíték!

farkasok iszlamista terrorszervezet

Portálunk megjegyzése: Ahhoz, hogy valaki egy iszlamista szélsőséges terrorszervezet bármilyen jellegű tagja legyen alapfeltétel az iszlám valás megléte, azaz hithű iszlám vallásúnak kell ahhoz lenni.
Így már érthetővé válnak Vona megnyilatkozásai is az iszlám migrációval kapcsolatban is.

Elképzelhető, hogy nem véletlen az sem, hogy Vona Gábor egy Jordán útlevet kapott Zaid Naffa úrtól Jordánia Nagykövetétől 2010-ben a Khaled Naffa éltal rendezett és a  Royal szállóban megtartott jordán-magyar baráti társaság fogadásán.

Vona Gábor is úgy lehet a saját vallását tekintve, mint a liberálisok hogy mindíg az aminek éppen vallja magát.
Azt már igen nagy valószínűséggel megállapíthatjuk az etnikai hovatartozását illetően, hogy nem magyar.