BENDEGÚZ HÍREK

A független, hiteles magyar hírforrás!

logo


Isten hozott

A MOL Rt. október 20-án megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai


MOL Rt. október 20-án megtartott rendkívüli közgyűlésének határozatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 2000. október 20-án rendkívüli közgyűlést tartott, ahol a szavazó részvények 50,12%-a jelent meg. A közgyűlés az alábbi határozatokat fogadta el: 

 1. MOL Rt. közgyűlése jóváhagyta a MOL Rt. tulajdonában lévő földgáz tárolási eszközök nem pénzbeli hozzájárulásként történő átruházását a MOL Rt. 100%-os tulajdonában lévő zártkörű részvénytársaságba független vagyonértékelő által megállapított és a társaság könyvvizsgálója által elfogadott vagyonértéken. A leányvállalat vezérigazgatóját a MOL Rt. Igazgatósága nevezi ki.
   
 1. MOL Rt. közgyűlése jóváhagyta a MOL Rt. tulajdonában lévő földgáz szállítási eszközök nem pénzbeli hozzájárulásként történő átruházását a MOL Rt. 100%-os tulajdonában lévő zártkörű részvénytársaságba független vagyonértékelő által megállapított és a társaság könyvvizsgálója által elfogadott vagyonértéken. A leányvállalat vezérigazgatóját a MOL Rt. Igazgatósága nevezi ki.
   
 1. MOL Rt. közgyűlése jóváhagyta a Gázértékesítési Működési Engedéllyel érintett földgáz ellátási (értékesítési és szolgáltatói) tevékenység átengedését a MOL Rt. 100%-os tulajdonában lévő zártkörű részvénytársasági formában működő leányvállalata részére. A leányvállalat vezérigazgatóját a MOL Rt. Igazgatósága nevezi ki.
   
 1. A közgyűlés a földgáz üzletág jogi kiszervezésével összefüggően több ponton módosította az alapszabályt az alábbiak szerint:
 • A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a MOL Rt. vagy ellenőrzése alá tartozó gazdálkodó szervezet által végzett földgáz értékesítési tevékenység lényeges hányadának megszűntetése vagy másnak való átengedése.
 • A ?B? sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges a MOL Rt. vagy ellenőrzése alá tartozó gazdálkodó szervezet által végzett földgáz értékesítési (földgáz eladása gázszolgáltatóknak és másik gázértékesítőnek) tevékenység lényeges hányadának megszüntetése, vagy másnak való átengedése esetében.
 • MOL Rt vagy ellenőrzése alatt álló gazdálkodó szervezet Gázértékesítési Működési Engedélyében előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapeszközök (így különösen a szállítóvezeték- és föld alatti tároló rendszer a hozzá tartozó berendezésekkel) jelentős hányadát (azaz a teljes eszközállomány összesített könyv szerinti értékének 25%-át meghaladó könyv szerinti értékű eszközállomány) érintő elidegenítés, megterhelés előtt az Igazgatóság köteles a Magyar Energia Hivatal hozzájárulását kérni.
 • A Közgyűlés jóváhagyta a ?B? sorozatú részvényesnek az alapszabály módosítására tett javaslatát, mely szerint a részvénykönyvbe való bejegyzéskor a bejegyzést kérő köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga és ő maga vagy a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek 2%-át. Ennek fennállása esetén a bejegyzést kérő köteles bejelenteni a részvényesi csoport összetételét. Ennek elmulasztása esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatóságot megtévesztette a bejegyzést követően is bármikor a bejegyzést kérő szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett.
 • Amennyiben egy részvényes, vagy több azonos részvényesi csoporthoz tartozó részvényes együttesen a Társaság ?A? sorozatú törzsrészvényeinek több mint 25%-át megszerzi, az adott részvényes, vagy a részvényesi csoport tagjai a Társaságban lévő részesedésük arányában együttesen kötelesek nyilvános vételi ajánlatot tenni valamennyi a Társaság részvényeinek több mint 25%-os részesedést meghaladó részére. A nyilvános ajánlattételt a mindenkor hatályos értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kell megtenni azzal, hogy a vételi ajánlatban a részvényekért ajánlott ellenérték nem lehet kevesebb, mint a nyilvános ajánlattételi kötelezettség beálltának időpontjától visszafelé számított egy naptári év legmagasabb tőzsdei ára. A nyilvános vételi ajánlat kizárólag akkor tekinthető sikeresnek és az ajánlattevő a 25%-ot meghaladó tulajdoni aránya tekintetében csak akkor jegyezhető be a részvénykönyvbe, ha az ajánlat elfogadásával az átruházott részvényekkel az ajánlattevő tulajdonába kerül az ajánlat tárgyát képező ?A? sorozatú törzsrészvények legalább 50%-a. Nyilvános vételi ajánlat esetén az ajánlattevő köteles a saját üzleti tevékenységére vonatkozó információt, valamint a Társaság jövőbeni működésére vonatkozó elképzeléseit nyilvánosságra hozni. A Társaság Igazgatósága a nyilvános vételiajánlat közzétételétől számított 10 napon belül köteles az ajánlattevő üzleti elképzeléseire, illetve a nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó véleményét nyilvánosságra hozni.
 • A Közgyűlés jóváhagyta a társaság tevékenységi körének a kiegészítését Éttermi, cukrászdai vendéglátás tevékenységi körrel a társaság töltőállomásokon végzett vendéglátói tevékenység jogszerűsége érdekében.

 

 1. A Közgyűlés az Alapszabály módosítással összhangban jóváhagyta a ?B? sorozatú részvény jogainak módosítását, tehát a jövőben a ?B? sorozatú részvény tulajdonosának igen szavazata szükséges a MOL Rt. vagy ellenőrzése alá tartozó gazdálkodó szervezet által végzett földgáz értékesítési (földgáz eladása gázszolgáltatóknak és másik gázértékesítőnek) tevékenység lényeges hányadának megszüntetéséhez, vagy másnak való átengedéséhez.
   
 1. A Közgyűlés jóváhagyta Dr. Csányi Sándor megválasztását a MOL Rt. Igazgatóságának tagjává 2000. október 20-tól a 2003-as gazdálkodási évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra.
  Dr. Csányi Sándor 1974-ben végezte el a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát. 1980-ban a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, ahol 1986-ban doktorált. Pénzügy szakos közgazda, okleveles árszakértő, bejegyzett könyvvizsgáló. 1974-től a Pénzügyminisztérium Bevételi főigazgatóságán és Titkárságán dolgozott. 1983 - 86 között a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban osztályvezető. 1986-tól a Magyar Hitelbankban főosztályvezető. 1989 ? 1992 között a Kereskedelmi és Hitelbank vezérigazgató-helyettese. 1992-től az OTP Bank elnök-vezérigazgató. 1999-ben a Wall Street Journal Europe listáján Közép-Európa tíz legjobb vállalatvezetőjének egyike. 2000-ben Az év vállalkozójává választották Magyarországon. Dr. Csányi folyékonyan beszél angolul. Dr. Csányi úr tagja az OTP Bank, MATÁV, HAGE Agráripari Rt., az OTP Nyugdíjpénztár és a Europay International, igazgatóságának valamint a Gyulaji Erdőgazdaság Rt., Garancia Biztosító Rt. és a Villányi Borászati Rt. felügyelő bizottságának.  
 1. A Közgyűlés jóváhagyta Andrási Miklós megválasztását a MOL Rt. Igazgatóságának tagjává a ?B? sorozatú részvény tulajdonosának javaslatára. A megbízás 2000. október 20-tól a 2003-as gazdálkodási évet lezáró évi rendes közgyűlés időpontjáig terjed.  

Andrási Miklós 1988-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi egyetemen szerzett diplomát. 1988-89-ben az ELTE jogi karán oktatott, majd 1989-90-ben Price Waterhouse pénzügyi tanácsadójaként dolgozott. 1990 és 1996 között különböző befektetési szolgáltató társaságokat vezetett. Jelenlegi megbízását megelőzően 1996 és 1999 között a DH Brókerház elnök-vezérigazgatója volt. Jelenleg az ÁPV Rt. hitelintézeti- és tőkepiaci vezérigazgató-helyettese. Andrási úr a Budapesti Értéktőzsde felügyelő bizottságának alelnöke, valamint tagja az MVM Rt. és a Szerencsejáték Rt. igazgatóságának. 

Közzététel időpontja: 
2000-10-20 10:00

Forrás: MOL
Adatbázis lekérdezés: 79. Memória használat: 1,156kb