kiralysag.jpgHej, sokféle királya volt már szegény magyar nemzetünknek, voltak Árpád-háziak, vegyesháziak, Anjou-háziak, Habsburgok, most jönnek a bolondháziak.
Trónterem helyett egyenest a gumiteremből, palástjuk a kényszerzubbony, koronájuk papírcsákó.
Jönnek, vesszőparipán, és elvárják, hogy mindenki vegye komolyan őket.
Rendelkeznek, ítélkeznek, időnként még be is csukják őket, mintha igazi, felnőtt trónkövetelők lennének.


Pedig csak mezei futóbolondok, nem egyebek.
Mint azt a Hírhatár Online megtudta és közzétette „Borbély József, mint a Felsőbb Hatalom Vezérlő Főfejedelme, 2013. augusztus 20-án 10 órakor levonatja a Parlamentről a szerinte illegitim 3. Magyar Köztársaság zászlaját, és felvonatja az Apostoli Magyar Királyság árpádsávos állami lobogóját, majd a Szent Koronát elszállítva átveszi Magyarország irányítását”. No, kívánok a kísérlethez sok sikert, jó egészséget, utána meg a zárt osztályon sok türelmet. A főorvos úrral tessék udvariasan viselkedni, azt szereti.

borbely jozsef apostoli király bolond opniÁmde Borbély apostoli főfejedelemnek (vagy apostoli, vagy fejedelem, apostoliból csak királyt tartunk) nem ez az első ilyen kalózakciója. 2012 február 25-én például partra szállt Visegrádon, és hamarjában levonta a köztársasági zászlót. Igaz, idén januárban egy rágalmazási per tárgyalásán oly fenséges módon sikerült viselkednie, hogy azonnal letartóztatták királyi személyét, és a bíró elrendelte az elmekórtani megfigyelését is. Hogy jöhetett ki, rejtély, biztos csendesen viselkedett és nem beszélt a Hangokról. Amiket hall. Az állapota egyébként lassan súlyosbodott, bár mostanra lökésszerűen fejlődik: eleinte a Tiszta Energiával Magyarországért Párt elnöke volt, aztán egy reggel arra ébredt, hogy hazánk királyság és ő a kormányzója. Ebből lett a Tempo párt, kissé önellentmondásosan, mint majd látni fogjuk, ugyanis 2011 november 11-én kikiáltotta tulajdon királyságát, ugyanazon év december 28-án pedig királyi rendelettel betiltott minden magyarországi pártot. Igen, a sajátját is, szóval a logika nem erős oldala ennek a koronás főnek. A pénzügyeket viszont szereti. A forintot le akarja cserélni szentkoronára, mint fizetőeszközre, ebből a célból már létrehozta és bejegyeztette a Szent Korona Bankot (ugyan, körmére néznék annak, aki bejegyezte), és a valuta elektronikusan létezik is – bár inkább virtuálisan, mert fizetni egyelőre csak érte lehet, vele nem, szóval, aki pénzt akar adni a Szent Korona Banknak, az akár a kútba is dobhatja, ugyanannyira megy vele.

Az augusztus huszadiki akció pedig alighanem akadályokba fog ütközni. Az akadályt részben rendőrségnek, részben honvédségnek, részben pedig házőrségnek hívják – más dolog Visegrádon, egy óvatlan pillanatban levonni egy köztársasági lobogót, és megint más a nemzeti ünnepen, sőt, pont a tisztavatás után pár perccel, amikor még tele van a tér fegyelmezett, jól képzett katonával. Gumiszoba lesz ebből, akárki meglássa, én csak azt instállom az illetékes hatóságoktól, hogy ne börtönbe zárják, mert nem bűnöző, hanem gyógyintézetbe, hiszen eszement az istenadta.

levente kiraly opni bolondok házaÉs nincs egyedül! Kérem, Magyarországnak jelen pillanatban igenis van legalább még egy, magát legitimnek tekintő apostoli királya, mégpediglen I. Levente. Ő ugyan univerzálisabb uralkodó, mivel bemutatkozásakor a honlapján közli, miszerint nem más, mint „ A Jóisten akaratából, áldásával és segedelmével! Őfelsége I. Levente Apostoli Magyar Király, minden magyarok és Európa királya, világkirály, Rex Hungariae et Europae, Rex Mundi”. Ezt a szerény, megkapó fellépést bárki megtekintheti a honlapján, aki kíváncsi rá. Mármost neki feltett szándéka, hogy új magyar királyi házat alapítson, a Levente dinasztiát, e célból meg is kérte (keresetlen szavakkal) Madeleine svéd koronahercegnő kezét, aki azonban nem bolond, viszont szép és gazdag, egyszóval érdemi válasz kosáron kívül csak annyi érkezett a hetyke magyar trónkövetelőhöz, hogy a titkársága megköszönte, midőn boldog születésnapot kívánt neki. A szőke hercegnő feltételezéseim szerint „csak elmosolodék”, hogy Balassit idézzem, mikor meglátta a nem hétköznapi ajánlatot. No, de I. Levente apostoli királyt ez sem zavarja, királykodik ő egymagában is, amúgy legényesen, rendelkezik, törvénykezik, beszédeket tesz közzé, karácsonykor például különösen, de akkor egész Európa minden koronás főjének karácsonyi beszédét is szétkürtöli a Királyi Blognaplóban. Ártalmatlan ember különben, a nagy dérrel-dúrral meghirdetett Királyi Parancsokban is leginkább a szeretetről esik szó, mármint Nagy-Magyarország újraegyesítésén kívül, de az belátható, hogy enélkül nincs monarcha, ez szériatartozék, mint a korona, palást, jogar. Gyanús is, hogy annyit beszél a szeretetről – nem Kozsó ez, álruhában?

Hanem akár egyik király, akár másik, egymást nagyon nem szeretik. Hiszen nem is férhet meg két dudás egy csárdában, két király egy országban, úgy utálják egymást, mint Yorkok a Lancastereket és viszont. Meglássátok, magyarok, kenyértörés lesz ennek a vége, a két uralkodó seregei előbb-utóbb összecsapnak, a borbélyházi lovasság a leventeházi íjászokkal és gyalogsággal vív majd élethalálharcot.

Az lesz majd a lipótmezei csata.

Még, ha az OPNI zárva is van.

Tisztelettel: nem kéne kinyitni most már? Nagy a túljelentkezés.

Sorban állnak a királyok, hercegek grófok.

Szele Tamás nyomán