NEM VÁLHATOK CINKOSKÉNT BŰNÖSSÉ CSAK AZÉRT, HOGY MEGŐRIZZEM NÉPSZERŰSÉGEMET azok körében, akik bizonyítványukat saját kommentjeikkel állították ki.

Köszönöm a sok kritikát, jót és rosszat egyaránt. Aminek alapja van, ha nekem nem kedvez, azt is szívesen fogadom, hiszen minden értelmes megnyilvánulásból az derül ki, hogy az emberek már nagyon várják a változást, sürgetik az összefogást. Mindenkivel egyetértek, aki a véleményét kifejtette az összefogás érdekében. Én is pontosan erről beszélek írásaimban, hiszen így kezdődött, nem lehet mindenkibe belerúgni, aki nem hajlandó „behódolni”. Mert összefogni a külön véleményen levőkkel kell, nem azokkal, akikkel amúgy is egy véleményen vagyunk.

kasler_mell_menora.pngMegértem azt a sok elkeseredett kiáltást, amely az összefogás érdekében hangzott el, de kérdezem én, annak idején, ha Dugovics Titusz a népszerűségét latolgatta volna, amikor lerántotta a mélybe a törököt, vajon mit írtak volna róla az „Egri csillagok”-ban.
Véleményem szerint vannak pillanatok, amikor az ember egyszerűen nem mehet el dolgok mellett, mert azt később már nem lesz módja kijavítani.
Én az előző cikkeimben konkrétan tényeket közöltem, Kásler egyetlen tényt sem cáfolt, sunyi módon megbújt csaholó kutyái mögött.


Azok, akik tudni vélik, hogy mi februárban miben állapodtunk meg, vajon elgondolkodtak-e azon, hogy ők vakon hisznek valakinek, aki éppen a málnásba viszi őket. Ez még nem volna baj, mert vessenek magukra, de vele együtt a Magyar Nemzet utolsó esélyét is a málnásba viszik, hogy békés úton kivívjuk magunknak az önrendelkezés jogát (népszuverenítás).

Az alábbiakban mellékelem Mihály emlékeztetőjét, amely kronológiai sorrendben, tényszerűen összefoglalja a fejleményeket. Azzal lehet vitába szállni, és ellenkező tényekkel bizonyítani, ha valaki azt biztosan tudja, hogy nem úgy van. Arra kérek mindenkit, aki ezt a hosszú írást elolvassa, kíméljen meg az érzelmi kitöréseitől, és csakis tényekkel vitázzon. Én nem mentem Kásler oldalára
kasler_zs.jpg
Kásler Árpád
mindenféle mocskolódást beírni, mint ahogy azt csaholó kutyái nálam tették. A bejegyzések egy része minden tényszerűséget nélkülözött. Egy következő írásban foglalkozunk azzal, hogy milyen irányba is megy Kásler, az miért a málnásba vezet (a málnásba, az ő kifejezése, csak kölcsönöztem)
Szeretettel, Andrea

Mihály emlékeztetője a történtekről:

„A HAZA NEM ELADÓ” Mozgalommal kapcsolatban

Méltatlannak tartom azt, hogy a Mozgalommal kapcsolatban nekem kell magyarázkodnom, ráadásul sok olyan emberekkel szemben, akik a fotelforradalmon túl még semmit nem tettek le a haza érdekében. Nem is nekik írom le a történteket, hanem annak a több száz levélírónak, akik nem értik a világot, hogy mi történhetett, mi az, amiért mi elálltunk Kásler mögül.

Először is nyomatékosan szeretném megjegyezni, mi nem álltunk el „A haza nem eladó Mozgalom” mögül, mivel azt 2010-ben mi indítottuk útjára Andreával.
Mi Kásler mögül álltunk ki az alábbi okoknál fogva. Az történtek megértése nem lehetséges a teljes részletes előzmények ismerete nélkül. Ennek okán kénytelen vagyok részletesen megírni az előzményeket, úgy ahogyan az történt:

Mi Andreával 2010-ben elindítottuk „A haza nem eladó” mozgalmat, amelynek szellemi hátterét több magyar érzelmű értelmiségi gondolkodóval közösen raktuk le, és ezzel egy magyar függetlenségi mozgalom alapjait teremtettük meg.
Tevékenységünk során kapcsolatot kerestünk minden a helyzetével elégedetlen emberek csoportjával, így kerültünk kapcsolatba Káslerral, aki tavaly nyáron Gyulán rendezett egy tiltakozó akciót a banki károsultak érdekében. Felkért művészeket, hogy támogassák jelenlétükkel és előadásukkal a rendezvényt.
Andrea is elfogadta a meghívást és ezen okból elmentünk Gyulára. Andrea a fellépésekért fellépői díjat soha nem kért!
Minden olyan alkalommal, ahol a magyarság sorsáról volt szó, ingyen lépett fel, de ahova hangosítást is kellett vinnünk, azt is ingyenesen biztosítottuk.
Gyulán is ingyenesen lépett fel!
Akik ismernek, azok tuják, hogy közel 8 millió forintért vásárolt felszereléssel ingyenesen hangosítottunk minden olyan rendezvényt, amelyet méltónak találtunk a támogatásunkra.

Ezen túlmenően, korábban, amikor anyagi lehetőségünk még megengedte, nem kevés pénzzel támogattunk több csoportot, szerveződést.
A lemezünk elkészítésének a saját munkát nem számolva 9 millió forint volt a költsége.
Ily módon, rövid időn belül több mint 20 millió forintot fordítottunk „A haza nem eladó mozgalom” életre keltésére.
A pénzügyi háttérről azért tartom fontosnak beszélni, mert ezáltal is világossá válik, hogy a semmiből nem lesz semmi, ahhoz, hogy bármilyen téren is eredményt érjünk el, ahhoz bizony pénz is kell.
Ezt Kásler oldalán is lehet olvasni, kis pénz, kis forradalom, nagy pénz, nagy forradalom.
Igaz ez például a 2013. április 21-i Hősök terei rendezvényre is.

Az előzményekhez tartozik, hogy személyesen Káslert tavaly ismertem meg Gyulán, amikor Andrea fellépett a rendezvényén.
A rendezvényt követően egy kedves vacsora meghívásban volt részünk, amelyet egy szűk körben egy beszélgetés követett.
A jelenlévők azt kérdezték tőlem, hogy mi, akik járjuk az országot, hogyan látjuk az országos helyzetet, és miben látnánk a lehetőséget a magyarság sorsának változása érdekében, mit kellene tenniük.
Ekkor beszéltem „A haza nem eladó mozgalom” céljairól, elsőként kiemeltem, hogy a magyar emberek a változás felé vezető úton csak akkor indulnak el, ha megjelenik a vezér.
A monda szerint Szent László kardját az emelje magosba, kinek elég erős a karizma, hogy e rettentő súlyt megtartsa.
Beszéltem még a Történelmi Alkotmány helyreállításának fontosságáról is, kiemelve a Szent Korona értékrend jelentőségét.
Tavaly nyáron az elmondottak Káslernek és csapatának újdonság volt, mi több, Árpád kifejezetten kijelentette, hogy ezt nem lehet lenyomni a Tesco emberek torkán, mert meg sem értik.
Én azt mondtam, téved, az emberek sokkal többet tudnak a Történelmi Alkotmányról, mint azt gondolná. Ezt követően még többször beszélgettünk telefonon, sokszor kért tanácsot, hogy hogyan tovább, én mindig azt tanácsoltam, várni kell, mert egyszer megjelenik a vezér, és onnantól felgyorsulnak az események. Láttam a honlapján a kérdést, hogy elfogadják-e vezérnek, láttam a válaszokat is, reményt keltőnek tűnt, annak ellenére, hogy szerintem a vezért, azt választják és nem önjelölt.

Majd ez év februárjában felhívott telefonon a vonatról, hogy útban van Budapestre, azt kérte, „Mihály, csináljuk meg”! Takács Andrással közösen mentünk ki a Keleti Pályaudvarra, őt azért hívtam el, mert ő gyakorlott a szervezésben, valamint jó kapcsolatban volt a Káslert támadó csoportokkal, és kértem, hogy segítsen leállítani az ellene folyó megnyilvánulásokat. Kásler és Antallik Laci egy hétig laktak nálunk, ami alatt felépítettük a február 16-i Kossuth téri rendezvényt. Aki figyelemmel kísérte, az tudja, hogy a toborzó filmet is én készítettem Doubravszkyval, a rendezvényt mi hangosítottuk, az ott elhangzott kinyilatkoztatás dokumentumfilmjét szintén én készítettem.

Egy kis rivalizálás az már fellépett március 9-i József nádor téri rendezvénnyel kapcsolatban, mert annak a szervezését és tematikáját már Árpád irányította, meg is lett az eredménye. Annak ellenére, hogy egyetértettem a Történelmi Alkotmány helyreállítása szükségességének bejelentésével, fenntartásaim voltak, mert ezt nem lehet komolytalanul csinálni, a bejelentésnek megalapozott, jogilag támadhatatlannak kellett volna lennie, különösen, ami az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívására vonatkozik. Ez sajnos nem így sikerült, de a fogadtatás a jelenlévők részéről pozitív volt, a szakjogászok viszont jót mosolyogtak rajta. Nem lehet ezen csodálkozni, hiszen tanulatlanul nem illik az alkotmányozás bonyolult kérdéseiről beszélni, vagy ha mégis, akkor írástudók által megírt anyagot olvasson fel az, aki a tudásnak hiányában szenved.

Kásler dinamikusan igyekezett előre, abba a kényszerhelyzetbe szorítva bennünket, hogy április 21-re megszervezzük a Hősök terei rendezvényt, és annak értelmet adjunk, kijavítsuk azt a „szakmai” hibát, amelyet március 9-én elbakizott. Az előkészülethez és a rendezvény komolyságához fontos volt, hogy elkészítsünk egy filmet, melynek a címe értelemszerűen „A Haza nem eladó” lett. Ebben a filmben felkértem egy pár komoly tanult embert, hogy álljon az írástudatlan Kásler mögé és segítse az általunk Andreával 2010-ben indított Mozgalmat. A felém fennálló bizalom alapján még Dr. Halász József is kötélnek állt, pedig róla lehet tudni, hogy igazán kritikus a megítélése és nem adja a nevét soha megalapozatlanul semmilyen megmozduláshoz. A film sikere önmagáért beszél. Sikerült a szakmai világot is helyére billenteni és megnyugtatni, hogy az időnként Dr. Kásler Árpádként feltüntetett jogtudós, akinek jogi diplomája az nincs, de viszont ezzel szemben semmilyen diplomája sincs, legalább írástudók vannak a hátterében.

Még egy nagy kérdés volt, az pedig a pénz. Miből csináljuk meg a filmet, a rendezvényt és miből fedezzük a járulékos költségeket. Végül is jött egy felajánlás, kaptam kölcsön 3 millió forintot, amelyről én írtam alá egy adóslevelet és ebből a pénzből indultunk el. A 3 millió forintból Árpád elvitt 800ezer forintot, maradt 2.200.000,--Ft, ez kevés volt a rendezvény költségeinek fedezésére, mivel Árpád úgy döntött, hogy a filmet, aminek 10.000 példányban 600,--Ft/db lett volna az önköltsége gyártással együtt, 300-ért adjuk. A hiányt úgy pótoltuk, hogy az Andrea lemezét is bedobtuk a Hősök terei rendezvényen 500 forintos áron azért, hogy a felmerülő költségeket fedezni tudjuk. Végül is a lemezeladásokkal együtt minden számlát kifizettünk. Ezen kívül adományról nem volt és nincs tudomásom, a költségeket kizárólag a kölcsönből és a lemezeladásból fizettük. Az általam végzett munkát abban a tudatban végeztem a Mozgalom érdekében, hogy ezt együtt húztuk fel Káslerral, mi hárman: Andrea, Árpád és én.

Április 21-e után megbeszéltük, hogy országos karaván körútra megyünk „A nemzet harcba hív” címszóval, melynek költségeit lemezeladásból fedezzük. Megbeszéltük azt is, hogy Andrea CD-je a Hősök tere után 1.000,--Ft, amelyet megosztunk a szervezőkkel fele-fele arányban, hogy a szervezés költségeihez ezzel is hozzájáruljunk. A fennmaradó 500 forintot viszont további ismeretterjesztő filmek készítésére fordítunk, de ha kell, akkor a karaván körút költségét fizetjük belőle. A körúton a lemezeladásból a 3millió forint kölcsön visszafizetéséről is gondoskodnunk kellett volna.

A következő találkozónk májusban volt Gyulán, amikor is már komoly meglepetésekben volt részünk. „A haza nem eladó mozgalomnak” új nevet akart elfogadtatni a jelenlévőkkel. Az új név jelentősége akkor vált világossá számomra, amikor később bejelentette, hogy a Mozgalom létrehozásában vitathatatlan a szerepünk, de azt ő csinálta, és az övé. A legsúlyosabb kijelentése az volt, hogy mivel az emberek nem adtak össze elég pénzt a karavánkörútra, ezért ő lefúja azt, csak ő megy körútra. Mi Andreával határozottan kijelentettük, hogy nem értünk egyet az adománykéréssel, mivel van elegendő lemezünk, amit a körút alkalmával eladunk, és ebből fedezni tudjuk a költségeket.

Tehát addig együtt voltunk, ameddig csinálni kellett, és ameddig a pénzt és munkát kellett hozzátenni, most amikor a körutat kell járni, azt már a román egyedül csinálja, és a 3 millió adósságot is itt hagyta nekünk. Lelépett!! Megítélésem szerint nem attól magyar valaki, hogy magyar földön született, vagy hogy magyarul beszél, -mert Déva, ahol Kásler meglátta a napvilágot, nekem magyar föld-, hanem a cselekedetei teszik magyarrá az embert. Nekem ez a csaló nem magyar! Na ettől a szélhámostól mentse meg az Isten a magyart! Lehet, hogy sok embert meg lehet téveszteni, hiszen bennünket is meg tudott téveszteni, de a tények azok makacs dolgok. Mi az április 21-i rendezvény létrejöttéhez adott adományunkat nem vontuk vissza, de a továbbiakban nem támogatunk csalókat! Az én morális normámba nem fér bele az, hogy adományokat gyűjtök egy karaván körútra, befolyik egy pár millió forint, azután bejelentem, hogy nem adtatok elég pénzt, ezért a beígért körútra egyedül megyek. Ez kimeríti a csalás fogalmát! Arról nem beszélve, hogy a karaván körút minden feltétele adott, csak a pénz kellett Káslernak másra.

Ideológia és politikai alapok
Ma Magyarországon az az általános nézet, hogy érvényesülni csak a politikai kapcsolatokon keresztül lehetséges, ezen okból kifolyólag az emberek egy része a politikai kapcsolatok irányába tendál, így van ez Kásler esetében is. Próbálkozott Gyulán önkormányzati választáson, pártot alapított RVMP néven, de az emberek helyben nem szavaztak neki bizalmat, ezért országos politikai kampányba kezdett. Februárban én világosan kijelentettem, hogy pártpolitikai célokat semmilyen párt esetében sem támogatunk! Kásler többször próbált meggyőzni bennünket álláspontunk helytelen voltáról, többek között érvként jelentette ki, hogy a tehetősebb emberek politika semleges ügyben nem hisznek és ezért támogatásukra sem lehet számítani, csakis pártpolitikai alapon. Én nem szándékozom sem az MSZP, sem a Fidesz szavazóit sem kritizálni, sem bírálni, sem eltéríteni hitüktől.

Megítélésem szerint a Történelmi Alkotmány helyreállítása esetén a parlament alsóházában helye van minden olyan politikai erőnek, akinek megfelelő támogatása van. Viszont a felsőházi képviselők egyéni kötött mandátummal rendelkező területi képviselők lehetnek, akik a választóik által bizonyos feltételek mellett azonnal visszahívhatóak, ha nem úgy szavaztak a parlamenti munka során, ahogyan azt a választói elvárták tőlük. Értelemszerű, hogy Káslernak ez nem jelent megoldást, hiszen a helyi választásokon, Gyulán csúfos vereséget szenvedett. Ő mindenképpen olyan megoldást szeretne egyéni ambíciója érdekében, ahol ő is esélyes lehet.

Kásler legnagyobb bűne!
Túl azon, hogy Kásler ellopta „A haza nem eladó mozgalom” házát, mégis nem ez a legnagyobb bűne, amit elkövetett a Magyar Nemzet ellen. A magyar feltámadás szinte utolsó esélyét lopta el, amikor az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását hirdeti ő, akinek fogalma sincs arról, hogy hogyan, és miért kell azt megtenni!!! Arról nem beszélve, hogy a népszuverenitás helyreállításának egyedüli és utolsó békés módját teszi kockára kapzsisága és politikai ambíciói elérése érdekében!

Az idő hamarosan igazolni fogja mind azt, amiről most írok, és tisztában vagyok annak felelősségével is, hogy ezt a csalót én szabadítottam a nemzet nyakára. Nem véletlen, hogy kiüldözött maga mellől mindenkit, aki írástudó, mert akkor kiderül, hogy ő nem az. A karaván körúttal is az volt a legnagyobb problémája, hogy rajta kívül még mások is felszólalnak és így a gondolkodó emberek számára jól látható lesz a különbség.

Sokáig tartott mire elszántam magam arra, hogy közzé tegyem a teljes igazságot, amelyben az én személyes felelősségem is jelentős, és nem mentesít, hogy megtévesztett, és hogy azt hallottam, amit hallani akartam. Tisztában vagyok azzal, hogy sok embernek elveszem a hitét, és a reményét, de nem nézhetem tovább tétlenül, ahogyan a kifosztott embereket tovább fosztogató Kásler a végzete felé vezeti a magyarságot.

Tisztában vagyok azzal, hogy amennyiben nem segítem erre a pozícióra, akkor megmaradt volna a banki adósok további fosztogatása mellett, ami persze szintén bűn, de mára már legalább elérte volna méltó helyét, mert az átvert banki károsultak már régen feljelentették volna azért a csalásért, amit ellenük elkövetett.

Gondoljunk csak bele, a kifosztott banki adósok, akik rogyadoznak a fizetni való alatt, még komoly tagdíj fejében azt az ígéretet kapták ettől a csalótól, hogy ha belépnek a BAÉSZ-be és fizetnek, akkor ő megvédi őket. Nem, hogy megvédte volna őket, hanem még ügyvédi díjat is elvett tőlük, majd benyújtotta a keresetet a bíróságon, aminek következtében még per illetéket is fizetni kellett a rászedetteknek. Így alakult például, hogy egy nyugdíjas néni 200 ezer forintja bánja a tanácsot. Csak később tudtam meg, hogy februárban azért jött Budapestre, mert égett a lába alatt a talaj. Sok rászedett BAÉSZ tag fenyegette, hogy feljelentik és ő úgy gondolta, hogy ha csinál egy balhét és letartóztatják Pesten egy tiltakozáson, annak országos híre lesz, és a becsapottak megnyugszanak, hogy őértük harcol a vezér.

Később az is kiderült, hogy a családját is a feldühödött becsapott károsultak elől kellett rejtegetni. A szomszédját, aki nyugalmazott rendőrtiszt, őt is rászedte, az szegény a házát íratta Káslerra, mert elhitte, hogy így megvédi őt. Na azt is viszik majd Kásler adósságai miatt. Sajnálom, hogy ezt későn ismertem fel, és amikor már kezdtem megérteni a mozgató rugóját, akkor is még sokáig nem akartam elhinni. Örülnék neki, ha válaszolna a leírtakra, de ha nem, és úgy gondolja, hogy ez csak rágalom, akkor jelentsen már fel. Előbb utóbb így is úgyis a törvény előtt kell felelnie tetteiért.

Sajnálom, hogy segítettem jóhiszeműségemmel megkárosítani embereket, én magam is annyira vártam a megoldást, hogy nem vettem észre Kásler igazi arcát, nem ismertem eléggé ahhoz, hogy tudjam, nem lett volna szabad kiállnom mellette. Antallik Laci ugyan figyelmeztetett, de nem vettem komolyan, egyszerűen irigységnek hittem, sajnos, mert annak akartam hinni. Antallik, aki mellette volt, elmondta, hogy azért tartja, mert ha beüt a balhé, mint mondta, akkor ő neki kell azt elvinni, és mire megértette, hogy miről beszélt Kásler, már benne ült nyakig. Ezért menekült el mellőle. Persze Kásler ezt is másként adta elő, ő szerinte Antallik csak egyszerűen ellopta a BAÉSZ laptopját és lelépett, elmondása szerint fel is jelentette. Bűnösök közt cinkos, aki néma! Ezért nem hallgathatok tovább!

Nem véletlen az, hogy Kásler az elmúlt időben szinte kivétel nélkül minden mozgalommal, minden szervezettel és szövetséggel összeveszett. Így történt ez a Magyarok Szövetségével is, akiknek képviselője jelen volt májusban Gyulán, ahol kijelentette, hogy mindenben támogatják a Mozgalmat, a karavánkörút végén szeretettel várnak bennünket Apajpusztára a Magyarok Szövetségének Országos Gyűlésére. Miért is kellett összevesznie velük? Ennek nincs más oka, mint egyszerűen az, hogy nem akarta az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását olyan területen, ahol nem ő van egyeduralomban. Ott gyorsan kiderült volna a turpisság, lelepleződött volna a csalás! Mi közben nemzeti összefogásról beszél, mindenkibe belerúg és mindenkit mindenki ellen uszít, eközben pártalapítást szervez a mások pénzén, akik azt nem erre a célra adták!

És végezetül, de nem utolsó sorban, ezúton is szeretnénk nyilvánosan bocsánatot kérni Dr. Halász Józseftől, amiért magamból kikelve nyomdafestéket nem tűrő hangon ordítottam vele, -pedig nem szokásom-, amikor Káslert politikai kalandornak és szélhámosnak nevezte. Ekkor ugyan már sejtettem, lehet hogy igaza van, de védtem a mundér becsületét, mert meggyőződve még nem voltam róla. Sajnos bebizonyosodott az, amit Jóska előre látott, hogy amit Kásler tesz, azzal elveszi a Nemzet önrendelkezési jogának.

László Mihály

forrás: Link,