BENDEGÚZ HÍREK

A független, hiteles magyar hírforrás!

logo


Isten hozott

Szegedi Csanád és a családfa?
Az igazság - egy könyv fejezeteinek kiegészítése


Előre figyelmeztetünk mindenkit, hogy sokkoló lesz, amit itt leírunk, de az elejétől a végéig igaz. Épp csak túl vagyunk Nemzetünk megcsonkításának évfordulóján, amikor a radikális körök egyre másra tartották a megemlékezéseket. Van, akinek valóban fáj Trianon, vannak azonban olyanok is, akik csupán politikai tőkét kívánnak belőle kovácsolni. Azt, hogy az alábbi sorok „főhősei” hová sorolandóak, azt mindenki döntse el saját maga. Hangzatos beszédeket hallhatunk évről-évre, amelynek egyik fő vonulata a revízió. Mi sem lenne szebb (talán a Pax Carpathia - szerk.), de legyünk őszinték, ne álltassuk magunkat, profi hadsereg, erős gazdaság és öntudatos magyar emberek nélkül ez aligha életszerű. Szemfényvesztő műveletek ezek, amivel takargatnak valamit, valakik folyamatosan. Magyar feltámadást szeretnének sokan, és többen közülük a Jobbiktól remélik ezt, de ezt lehet várni az idők végezetéig, mert ezek ezt nem fogják megvalósítani.

Sokan hozzánk vágták, hogy a levegőbe beszélünk, és minden alap nélkül állítunk dolgokat, ami mögött nincs semmi. Ezeket a vélelmeket fogjuk most eloszlatni.

Az elmúlt hetekben, hónapokban, de mondhatnánk, hogy években többször írtunk a Jobbikról és arról, hogy valami nincs rendben a mozgalomnak beállított, de az elmúlt hetekben önmegsemmisítésre váltott párt háza táján. Látni lehetett azt, hogy a Gárda elintézése után a Jobbik most azoknak megy neki, akik még keményen kiállnak az ügy, de nem a pártvezetőik ügye mellett. A vezetőket most már teljesen el kell választani a becsületes nemzeti érzelmű tömegektől. De ahogy szokták mondani, elválik a szar a májtól, és a szar alatt most nem a becsapott hazafiakat kell érteni.

Sejthető volt, hogy valami nincs rendben ebben az alulról építkező mozgalomnak beállított, de valójában néhány ember és család érdekközösségében. Itt valami bűzlik, itt valami sántít. Ki a gyenge láncszem? Kik nem illenek oda? Kinek mi a szerepe? Jöttek a kérdések. Egy idő után nyilvánvalóan észre lehetett venni, hogy az alulról építkezőnek beállított mozgalmat felülről, pontosabban kívülről építik nagyon is tudatosan.

A módszereiket elemezve nem volt nehéz felismerni, hogy zsidó háttérmunka zajlik, és komoly átverés és megtévesztés áldozatai azok, akiket a nemzeti érdek jelszavaival megmozgattak. Jól megszerkesztve és megalkotva, de néha-néha kibukkan egy kis árulkodó jel. A kis jelek után jöttek a nagy jelek, és utána egyesek mohóságából származó mindent elborító düh, ami a Jobbik megsemmisülését vetíti előre a jövőben.

A cél egyértelmű. A korszakváltozással jelentkező nemzeti érzést kordában tartani, zsidó vezetés alatt, nemzeti alternatívaként tetszelegve (és adott időben akár nemzetszínű mentőövként szolgálva a zsidó hatalom átmentésére) lekötni az erőket, az életerős, tenni akaró hazafiakat háttérben tartani, ellehetetleníteni, lejáratni, kirugdosni, folyamatos csalódások által pesszimizmust gerjeszteni, és apátiába taszítani a jobbra érdemes követőket. Sok embert, aki megélte a gárda szétverését, tapasztalta a Jobbikban folyó eljárásokat, az életben nem lehet többé semmilyen ügy szolgálatába állítani. Kirúgott, lejáratott vezetők és szervezők, csalódott, apátiába esett követők, egy gyors nemzeti ébredés színe-virága letörve. De a fenti arcok maradnak, csak az arcuk hízik bucira.

A Jobbik meghatározó, sőt legmeghatározóbb figurája Szegedi Csanád volt az elmúlt időszakban. Rengeteg felszólalás, borzalmas mennyiségű előadás fűződik a nevéhez. Mindenhol ott volt, akár demonstráció, akár vonulás, akár tüntetés volt. Azonban nem látták nagyon éles helyzetekben, csak akkor, amikor a babérokat kellett learatni. Törtetés a javából. A Jobbik kihagyhatatlan figurája volt, a párt szószólója. Közben mondhatjuk, hogy annyira ment előre, hogy az már gyanússá is tette.

Megjelent egy könyv az elmúlt hetekben, amely Szegedi Csanád eddigi pályafutását mutatja be. Két részét találtuk érdekesnek. Az egyik a gyökerek című rész, míg a másik a zsidóságról szóló fejezet. Az elmúlt hetekben jobban híre ment, de már korábban is rebesgették róla, hogy származását tekintve zsidó. A nagymamája Klein Magdolna, akit még deportáltak is 1944-ben. A józaneszű nemzeti érzelmű feltette azonnal a kérdést, hogy mi? A megfontoltabb gyanakodni kezdett, az elvakult pedig egyszerűen legyintett és azt mondta, hogy így akarják kicsinálni szegény Csanádot, aki szívét és lelkét az ügynek szenteli, amiben bátyja Szegedi Márton is olyan sokat segédkezik. (Aki természetesen akkor lett hithű „hazafi”, amikor a valódi radikálisok már kitaposták előtte az utat, s akiket utána már ő taposott el az útjából.) Sokan a Jobbik elleni újabb támadásnak vélték, és átkozták a Jövőn.info-t és mindenkit, aki ezekre az „ártatlanokra” egy ujjal is rá mer mutatni. Rendben. Sokan hisznek még az ügyben, de meg lettek tévesztve. Meg lettek tévesztve és meg lettek vezetve. Itt az ideje végleg tiszta vizet önteni a pohárba. A Jobbikos szemfényvesztésnek ezennel vége!


A kérdés az, hogy kik a Szegediek. Ki Szegedi Csanád és ki Szegedi Márton?

Fontos a család, és ezt Szegedi Csanád nem hagyja ki a könyvéből. Kijelenti, hogy ő nem kimondottan paraszt családból származik, mert az ő családja jómódú volt és sok híres emberrel büszkélkedik. Főleg apai ágáról írt ebben a fejezetben, az anyait kerüli. Amikor valaki elolvassa ezt a részt, már csak azt kezdi hiányolni, hogy nem volt ott a család a vérszerződésnél, illetve abban a csapatban, ami a csodaszarvast űzte. Hadvezér, miniszterelnök, feltaláló, Dózsa kaszás felkelője, egy szóval minden volt a famíliában. A szeme ott akad meg az embernek, amikor a nagymamát örökbe fogadó zsidó családról olvas. Ők voltak Kleinék. Szegedi leírja, hogy nem élték túl a háborút. De mi van magával a mamával? Honnan jött? Mi a vallása? Rendben, hogy zsidók fogadták örökbe, de ki is ő valójában? Hogy is van pontosan az anyai ág? Erre kellett választ találni. Alább a Tényfeltáró Munkacsoport által összeállított munkaanyag, a begyűjtött bizonyítékokkal együtt.

A kutatást törvényesen, de nagyon messziről kezdtük és próbáltunk közelíteni az igazsághoz, lassan, de biztosan. Az alább feltárt dokumentumokat bárki kikeresheti, a levéltárakba bármely magyar állampolgár elmehet és ingyenesen kérhet ki dokumentumokat!

A cégkivonatok a e-cegjegyzek.hu oldalon találhatóak, a miskolci anyakönyvek a BAZ megyei Levéltár fióklevéltárában, a tiszadadai pedig a SZSZB megyei Levéltárban. A hatályos törvények alapján állami anyakönyvekről fényképfelvételt készíteni nem szabad, de azok adattartalma lejegyezhető.

Először az interneten is megtalálható cégadatokat néztük meg Szegediékkel kapcsolatban, ahol árulkodó nyomra bukkantunk. Szegedi Csanád édesanyja a Magyar Hírek Kft. (ez a cég adja ki a Barikád magazint) cégkivonata szerint Molnár Katalin:

Letölthető PDF verzió>>

 

A Szegediek édesanyjának, Molnár Katalinnak és férjének Szegedi Miklósnak közös cége a Rönkbútor Kft. A hatályos cégkivonat szerint Molnár Katalin anyja Klein Magdolna:

Letölthető PDF verzió>>

 

A történet itt kezdett egyre érdekesebb lenni és a szóbeszédek kezdtek konkrétumokká formálódni.

Ebből nem vonhattunk le komoly következtetéseket, de volt egy nyom. Ami sokáig az maradt, amíg nem jött egy levél, amiben komoly adatok voltak, hivatkozásokkal együtt. Kiderült, hogy hiteles adatokról van szó. Sőt, olyan adatokról, ami után bárki utána nézhet, mert a törvény engedi. (Levéltárakról szóló törvény 24. §) Van ez így, hiszen mindig vannak rendes emberek, akik az igazságot keresik.

Tehát a Szegediek:

A Szegedi névből leszűrni semmit sem lehet. Mivel ez apai név és nem zsidó név kimondottan, de az elmúlt évtizedekben sok zsidó vett fel teljesen magyar nevet. Van köztük már Szabó, Kovács, is tehát eléggé köznapi magyar nevek. Azonban mindenkinek van egy apja és egy anyja (normális esetben). Az anyai vonalat megvizsgálva jutunk el velük kapcsolatban az igazsághoz, a nagy igazsághoz és oda, ami a könyvből kimaradt. A kérdés számunkra zsidókérdés. Egy ilyen fejezet van is a könyvében Csanádnak és ő szó szerint így kezdi, idézzük, hiszen mi sem kezdhetnénk másképpen. „Nehéz kérdéshez érkeztünk, könnyű volna megkerülni szemérmesen, vagy cinkosan hallgatni róla, de én azt mondom, igenis beszéljünk erről is!"

Hát akkor beszéljünk róla!

Kezdjük az elején.

1, A nagymama Klein Magdolna

Adatok: Klein Magdolna (anyakönyv: Miskolc, 1919/330.)

Születési idő: 1919.04.05.

Bejelentés ideje: 1919.04.10.

Utóneve: Magdolna

Neme: leány

Vallása: izraelita

Apja neve: Bornstein Lajos /:Lázár:/

Foglalkozása: magán tisztviselő

Vallása: izraelita

Életkora: 45 év

Anyja neve: Klein Szerén

Vallása: izraelita

Életkora: 27 év

Lakcím: Miskolc, Vay u. 20. sz.

Bejelentő: Bornstein Lajos

Anyakönyvvezető: Bodrogi István

Megjegyzések:

A gyermek családi neve az atyjával együtt „Bányai”-ra változtattatott 92026/1924 sz.

1935.I.11. (bejegyzés áthúzva)

A gyermeket Klein Zsigmond és felesége örökbe fogadta. Családneve ezentúl „Klein” 1930 I. 497. I.M. 1930.I.11. főlev.

Tehát a nagymama először Bornstein volt, majd lett Bányai 1924-től és az örökbefogadás után Klein Magdolna nevet viselte. Nem tudjuk biztosan, de sejthető, hogy egy rokon fogadta örökbe a gyereket. Kutatásaink alatt eljutottunk Klein Zsigmondig, feltételezhetően deportálták 1944-ben és meg is halt kutatásaink szerint még ebben az évben. Felesége Deutsch Szeréna, sorsa ismeretlen, de úgy véljük, hogy ő is Lengyelországban halt meg.

A tény azonban az, hogy a nagymama száz százalék zsidó volt, sőt ortodox zsidó családból származott. Az ortodox zsidóság pedig mindig is hithű és vallását betartó keményvonalas zsidó. Keresztényekkel is a legszükségesebb esetben érintkeztek. Főleg a saját köreikben mozogtak. Vallásukat betartó bezárkózó csoport volt. Házasodni nemcsak, hogy zsidó, hanem kimondottan ortodox zsidó körökből lehetett ezen a csoporton belül. 1944 júniusában deportálták Auschwitzba, ahonnan élve hazatért. A háború után bő egy évvel ment férjhez Meisels Imre ortodox zsidóhoz. Férje a 80-as években meghalt. A nagymama ma is él a hírek szerint.

2, A dédnagymama Klein Szerén

Klein Szerén (anyakönyv: Miskolci Ortodox Izraelita Hitközség Anyakönyve 1884-95 1892/149.)

Születési idő: 1892.08.05.

Neve: Klein Szerén

Neme: nő

Apja neve: Klein Ábrahám

Foglalkozása: cipész

Születési helye: Sárospatak

Anyja neve: Graszmann Rósa

Születési helye: Miskolc

Lakcím: Miskolc, Alsó szirma u. 20. sz.

Bába neve: Heinrich Ernesztin

Elnevezés napja: aug. 11.

Sárospataki ortodox zsidó családból származott az üknagyapa, aki cipész volt, de már a gyermekük születésekor Miskolcon laktak. Sárospatakon Szerén apja Ábrahám is erős ortodox közösségben élhetett. Neológ zsidók itt nem voltak. A városnak volt még egy kis haszid közössége is. Felesége szintén ortodox zsidó családból származott. A gyermeküket zsidó bába hozta (hozhatta) erre a világra.

A letelepedett zsidó közösségben voltak nők, akik vigyáztak a női betegekre, illetve segítettek a szülésnél. Munkájuk olyan fontos volt a közösség számára, hogy „nélkülözhetetlennek” nevezték őket a községi jegyzőkönyvben. A zsidó bábák jelenléte a zsidó gyermekek születésekor azért is volt felettébb szükséges, hogy megakadályozzák, hogy a keresztény bábák a zsidó csecsemőt megkereszteljék, amire volt példa az 1800-as években. Meg így volt minden kóser számukra, a szülés is.

Letölthető fájlok (anyakönyvi bejegyzések):

A miskolci ortodox izraelit hitközség születési anyakönyvének másolata >>

Meisels-Klein házassági >>

Klein Szerén >>

Klein Magdolna >>

A dédnagyapa Bornstein Lajos

Ő róla sokat nem tudunk. Csak azt, hogy a háború előtt valószínűleg meghalt a felesége, utána 1930-ban ő adta gyermekét a Klein családnak örökbe. Hogy mi lett a sorsa azt nem tudjuk. Vagy meghalt a háború előtt, vagy pedig feltételezhetően elhagyta az országot. Már ekkor is volt Palesztinába kivándorlás, de lehet, hogy Amerika fele vette az irányt. Ez csak feltételezés, a valószínűbb, hogy meghalt. Szegedi Csanád is erről ír könyvében, minden részlet nélkül.

A nagypapa és dédnagypapa is hasonlóan festett

A mára már lebontott egykori ortodox zsidó zsinagóga Miskolcon, ahova a család járt

Az ük nagyapa egykori zsinagógája Sárospatakon

Az egykori sárospataki zsidó fürdő

A bizonyosan rokonokat is rejtő zsidó temető Sárospatakon

A sárospataki zsidó élet egy festményen, levonhatók a következtetések

A nagyapa (Klein Magdolna férje): Meisels Imre (anyakönyv: Tisza-Dada, 1902/85.)

Születési idő: 1902.09.12. ideje: dél előtt kettő

Bejelentés ideje: 1902.09.13.

Utóneve: Imre

Neme: fiú

Vallása: izraelita

Apja neve: Meisels Dezső

Foglalkozása: bérlő

Vallása: Izraelita

Életkora: 42 év

Lakóhelye: Tiszadada

Születési helye: Bilke, Bereg vármegye, nagyszőlősi járás

Anyja neve: Meisels Dezsőné, született Meizler Helén

vallása: Izraelita

Életkora: 33 év

Lakóhelye: Tiszadada

Születési helye: Szentkirály, Gömör Vármegye

Bejelentő : Meisels Dezső

Anyakönyvvezető: Pap János

Megjegyzések:

A gyermek családi neve: "Molnár" névre változott 1953/140-2/1954. BMR.

1954. aug. 22. Kántor Péter. Elhunyt anyakönyvi bejegyzés alapján feltételezés szerint 1984-ben.

A nagyapa abban a faluban született, ahol kihalászták a Csonkafüzesben Solymosi Eszter holttestét. Tiszadada Tiszaeszlártól a második falu. Tiszaeszlárt, a zsidó terror magyar Golgotáját csak Tiszalök és néhány kilométer választja el a nagyapa falujától. Az erős ortodox zsidó közösség vezetője az alsószopori születésű Briszk Salamon főrabbi, anyakönyvvezető rabbi volt.

A dédnagyapa Meisels Dezső bilkei (Bilke Munkácstól keletre fekszik) születésű, kárpátaljai ortodox zsidó volt. Később költözött Tiszadadára. Itt gazdálkodott és földeket adott bérbe. 1902-ben még egy őskori leletet is talált a földjén, abban az évben, amikor fia született.

Bilke, az egykori családi lakóhely (feltételezhetően Galícia után)

A bilkei zsidó temető, bizonyosan néhány rokon itt is fekszik

A bilkei rabbi Auschwitzban (hogy fogalmunk legyen a bilkei csapatról)

Forrás: Auschwitz album

A tiszadadai rabbi egykori háza

A nagyapa Meisels Imre Tiszadadán volt gazdálkodó, majd később költözött első házassága alatt vagy azután Miskolcra. Első felesége meghalt. 1946-ban elvette feleségül Klein (Bornstein) Magdolnát, aki tőle 17 évvel volt fiatalabb. A két tanú Gertner Jenő és Meizler László volt (utóbbi Meisels Imre rokona lehetett). Meisels Imre zsidó nevét elhagyta 1954-ben és neve Molnár Imre névre változott. Így lett Meiselsnéből Molnárné. Gyermekük (Szegedi Csanád édesanyja) pedig Molnár Katalin.

Házassági anyakönyv (Miskolc, 1946/513.):

Dátum: 1946.09.24.

A vőlegény

Neve: Meisels Imre

Családi állapota: özvegy

Foglalkozása: gazdálkodó

Vallása: izraelita

Született: Tiszadada, 1902.09.12.

Lakcíme: Miskolc, József A. u. 17.

Apja: néhai Meisels Dezső

Anyja: néhai Meizler Ilona (az utónév valószínű elírás, valójában Helén)

A menyasszony

Neve: Klein Magdolna

Vallása: izraelita

Született: Miskolc, 1919.04.05.

Lakcíme: Miskolc, József A. u. 17.

Apja: néhai Bornstein Lajos

Anyja: néhai Klein Szeréna (az utónév valószínű elírás!)

Tanúk

Gertner Jenő Miskolc, Zrínyi u. 40.

Meizler László Miskolc, Petőfi u. 41.

Megjegyzések:

A menyasszony Klein Zsigmond és felesége Deutsch Szeréna örökbefogadott gyermeke.

A férj családi neve Molnár névre változott. /M. 953-140-2/1954 B.M. sz.

Molnár Katalin kötött házasságot Szegedi Miklóssal és ebből a házasságból született Csanád és Márton.

A Szegedi család. Mindenki le tudja vonni a következtetést.

Balra fent Molnár (Meisels) Katalin, mellette férje Szegedi Miklós

Szegedi (Bornstein, Meisels, Klein) Csanád? Szegedi (Bornstein, Meisels, Klein) Márton?

A mai Izrael egyik legfontosabb törvénye, a hazatérési törvény a lehető legszélesebben értelmezi a zsidó fogalmát: a bevándorlási jog érvényesítéséhez elég egyetlen zsidó nagyszülő. Tehát kimondhatjuk, hogy Szegediék ezen törvény szerint is zsidók. Ráadásul nemcsak származásilag zsidók, hanem viselkedésük és törtetésük, tehát minden amit tettek ennek megfelel. Egy dolog, ha rögtön az elején vállalja származását, és ennek megfelelően próbál ember lenni. Azonban a vér nem válik vízzé! Így érthető minden, ami az elmúlt időszakban történt. Az igazi keresztény, nemzeti érzelműek futószalagon való kidobálása, Gárda szétverése. A radikális sajtó teljes megszállása.

Mit hozott ez a konyhára, azaz, hogy a holokauszt által meghurcoltak voltak a családban? Kimondhatjuk, hogy nem keveset, mert nemcsak a holtakért, de a túlélőkért is fizettek. Már a 90-es éveket megelőzően voltak kifizetések, de 1990 után jöttek a nagy pénzek. Szegediék is ekkor kezdtek vállalkozni, 1994-ben. Ez lehetett az alapja (mármint a holocaust pénz) a családi vagyonnak is. Jelenleg a családban mindenki vállalkozó. Persze valamiből a Jobbikot is finanszírozni kellett és állítólag nagy pénzeket tettek bele Szegediék, de tudomásunk van Schön Péter szülei által a Jobbiknak még 2006-ban „kölcsönadott” több millió forintról is. Schön Péter szintén zsidó származású. Mondhatnánk privatizálták jó előre, ezért tehetnek meg mindent. Tessék érteni: a Jobbik holokauszt-pénzen alapozódott!

Összeadtunk mindent és tettünk egy egyenlőség jelet, és mi az eredmény? Ezek egyszerűen beférkőztek a nemzetiek közé, bevásárolták magukat és azt használták, ami jobb hódító, mint a fegyver és ez nem más, mint a pénz.. Árpádsávba bebugyolált zsidók irányítják azt is, amiben hisznek még (egyelőre) nagyon sokan.

Származásukhoz méltóan hatalmat akarnak és földet, de a térképet nem úgy képzelik el, mint ti, nemzeti érzelműek, hanem így:

SZEBB JÖVŐT!

Jövőnk.info Tényfeltáró Munkacsoport

Adatbázis lekérdezés: 79. Memória használat: 1,350kb