BENDEGÚZ HÍREK

A független, hiteles magyar hírforrás!

logo


Isten hozott

Kik az önjelölt megvilágosodottak, vagyis az illuminátusok, új világunk alakítói?


network.hu

Az illuminátusok nevet a történelem során négy különböző társaság viselte. Az alombrádoké(Spanyolo.), az entuziászta és vizionárus

álmodozókból álló guerineteké (Franciao, 1684 körül), a misztikusok által alkotott egyesület (Belgium, XVIII. század második fele), és végül az illuminátusok rendje.


”Az Illuminátusok modern változatát Adam Weishaupt (zsidó, jezsuita tudós, szabadkőműves) alapította 1776-ban négy barát segítségével: Francis Dashwood (jezsuita tudós, Hellfire klub), Marki Francois de Sade (jezsuita tudós, szabadkőműves), Kollmer (valószínűleg jezsui­ta) és Meyer Rothschild (zsidó, pénzember).


Az az eszme fogalmazódott meg Weishauptban, hogy egy társaságot kell létrehozni, amely hatását mindenfelé kiterjeszti, a leghatalmasabb szellemeket öleli föl, az ész uralmának helyreállításáért munkálkodik, továbbá előremozdítja a vallásos s politikai felvilágosodást és az emancipációt.


Tanai szerint a vallásos dogmák és istentiszteleti formák elvetendők, csak a deizmus rendszere terjeszthető, és a köztársasági elvek a hirdetendők. Knigge betársulásával, és a szabadkőműves páholytól nyert támogatás folytán az új rend rohamosan terjedt.


Enrey Antal szerint:

"...Weishaupt, aki 1748-ban Ingolstadtban, módos zsidó családból született, fiatal korában kikeresztelkedett és belépett a jezsuita rendbe, ahol magas kiképzést nyert. Pappá szentelése előtt azonban meghasonlott önmagával, és miután a rendből kilépett, az ingolstadti egyetemen lett a kánonjog tanára. 1771-től kezdve tanulmányozni kezdte az egyiptomi és más okkult tanokat, és ezekben egyre jobban elmélyedve, arra az elhatározásra jutott, hogy a különböző okkult rendszerek híveit egyetlen hatalmas szervezetté egyesíti, mely az ő vezetésével egy új világrendet fog kialakítani. Öt évig dolgozott ezen a tervén, és végül 1776. május 1.-én létrehívott egy kis titkos társaságot, melynek az Illuminátusok ("megvilágosodottak") nevet adta.


Elképzelése a következő koncepción alapult:


1. A monarchiák és minden tekintélyelvű kormányzati rendszer eltörlése.

2. A magántulajdoni és örökösödési rend eltörlése.

3. Hazafiság és nemzeti érzület felszámolása.

4. A család és házasság intézményének felszámolása.

5. Mindenféle vallás eltörlése..."


(Endrey Antal - A disznófejű nagyúr)


A Bajor Illuminátusok Zürich-i főhadiszállásának ajtaja fölött e szavak állnak: Ordo ab chao (rend a káoszból).

 

network.hu

 

Az ősi trükk rendetlenséget teremteni, aztán kihasználni ezt a lehetőséget az irányítás megragadására, míg azt tetetni, hogy visszahozzák a rendet. Az elit tudja, hogy az emberek mindig hajlandóak lesznek feláldozni szabadságuk egy részét a biztonságért.

íme néhány ultratitkos csoport, akik a háttérből szervezik a káoszt, és akik az igazi Illuminátusok:


A 300-ak Bizottságát 1729-ben alapította B a Brit Kelet-Indiai Társaság, hogy gondoskodjék a nemzetközi kereskedelemről és banktevékenységről, és így támogassa az ópiumkereskedelmet. Egyesíti a világ 300 leggazdagabb családját I a Brit Korona vezetése alatt. Egészében meg- I személyesíti a bankrendszert, együtt a nyugati B államok legfontosabb képviselőivel. Mindegyik f bank a 300 Bizottságán keresztül kapcsolódik | a Rothschildokhoz. E társaság két legismertebb tagja Henry Kissinger (balra) és Paul Volcker (Federal Reserve).

 

network.hu

 

Paul Volcker

 

 A B’nai B’rith (a Szövetség gyermekei) a legrégibb ma is aktív zsidó szervezet. 1843-ban zsidó szabadkőművesek alapították New York-ban. Törekszik mindenkit elhallgattatni, aki a zsidók ellen felemeli szavát, azzal, hogy antiszemitának bélyegzi. Hierarchiájának csúcsán a zsidó Kabbalah követőit találhatjuk, ami az ősi Babilonig és Egyiptomig visszanyúló misztikus iskola.

 

 

network.hu

 

 

 

 

 

 A Skót Rítus 33. szintjének Nagy Tanácsa képviseli a bank, politikai, gazdasági, ipari és vallási területek szabadkőműves elitjét. Tagjai döntéseiket a fekete mágia mély ismeretére alapozzák. Híres tagja, Albert Pike ügyész, katona, író, a nemzetközi sza­badkőművesség főpapja, az Illuminátusok feje, a Sátán Templomának főpapja, és a Ku Klux Klán alapítója volt.


• A Bajor Illuminátusok 13-ak Tanácsa képviseli a Druidák Nagy Tanácsát. A Rothschildok 13 főpapjából áll. Ezek irányítják a globális gazdaságot. Globális összeesküvés látomással rendelkeznek, melynek ők a végső szervezői, és a leglelkesebb előmozdítói.

 

 

 

network.hu

 

 

forrás: Link,

Adatbázis lekérdezés: 79. Memória használat: 1,203kb