BENDEGÚZ HÍREK

A független, hiteles magyar hírforrás!

logo


Isten hozott

Habókosok? I. - Szent Korona Alkotmányos kelekótyák - római zarándok


 

sátánistákHabókosok?

I.
 

A római zarándok.

Isten látja a lelkemet, semmi [személyes] problémám nincs ezzel a magyar daliával. Orosházi Ferenc szerepjátékai azonban már rég nem tetszenek nekem. Ennek hangot is adtam "Megváltók" c. írásomban  nem tartván helyénvalónak Orosházi [és Bene Gábor] a korona másolatával folytatott kosztümös misztérium játékait .

Ahhoz már hozzá se szóltam, hogy később lakásán létrehozta és kikiáltotta a szentkorona országát, mert azt gondoltam, mindenkinek magánügye, hogy lakásában mit csinál, modellvasutat épít, vagy országot alapít. Egy ország ugyan nagyobb, mint egy lakás, vagy annak tisztaszobája, de miért ne lehetne fordítva is? Elvégre minden relativ, hát nem?

Aztán jött a drámai, vagy vígjátéki (?) fordulat: Orosházi elindult Rómába. Ha valaki komolyan állítaná, hogy a
három szent napon [ Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagyszombat] a csend, a meditáció, a húsvétra való felkészülés idején azért hallgatnak a harangok mert elmentek Rómába, talán elhittem volna. De hogy Orosházi megy és épp a pápához? Kinevettem volna aki ilyen hülyeséget próbált volna elhitetni velem.

És mégis! Orosházi bandukolni kezdett. Ha vállalkozását sportteljesítménynek tekintjük, gratulálnunk kell. Mint önreklám is ügyes volt. Az olasz sajtó is felfigyelt és szóbahozták, hogy mennyire hasonlít Peter Jackson színészhez, aki a "Gyűrűk Urában" Gandalfot alakította...

Aztán megérkezett Rómába mégse ért célba, mert a pápával tervezett  találkozó nem jött össze. Mit ír erről ő maga?

 Szeptember 20. cca. 11,00 Szem (!)kontaktus a Pápával és az elhangzó (?) – személyes találkozóra utaló – kérésemet (?) félre érthetetlen módon elutasítja (?).
Szeptember 20.A nap hátralevő része a csalódottság, az értetlenség és az érthetetlenség vegyes érzelmei jegyében telik, melyet éppen csak oldani tud időről időre a térre érkező honfitársaim adta öröm.
Szeptember 21. Reggele Megyek vissza a térre, ott töltöttem a napom bízva a csodában.
Szeptember 21. Este Tájékozódom az interneten és először szembesülök azzal, hogy megjelent a térben az Ügyeletes Barom, és az AMK diplomatájaként tüntetett fel (?).”

A "szemkontaktusra" vonatkozó feljegyzés értelmezhetetlen. Az "ügyeletes baromra" történő utalás homályos.

A póruljárt zarándok a Szent Péter téren még rögtönzött egy zajos perfor manszot amiatti bánatában, hogy a "világot megváltó üzenetre" a pápa nem volt kíváncsi. Látszik is az arcán, meg a tartásán: "a világnak mostmár annyi..."

Régi - rossz, mások szerint egyenesen türhetetlen, szokásom a témámat ill. annak alanyát körbejárni, hátha talá lok valamit... És mit tesz isten!

Orosházi "hunfarkas" (is) volt, mielőtt jámbor római zarándokká vedlett volna, azaz a farkas bunda helyett hófehér zarándok csuhát öltött volna...

A baloldali montázs a Hunfarkas blog  tartalmának képi sűrítménye.

Amit a pápáról mondott, igaz. A blog 2013-ban készülhetett. Ha jól látom rajta Orosházi jóval fiatalabb-kori képe díszeleg. Miért? De talán ne törjük a fejünket a válaszon, mert van fontosabb kérdés is..

Az emberi arcot az idő formálja.  Ez a folyamat hosszabb, vagy rövidebb lehet. A Botox csak átmenetileg hatásos.

De hogyan, milyen tényezők hatására, mennyi idő alatt formálódik a jellem, a világnézet, ill. a politikai beállítottság?

Négy esztendő alatt egy 180°-os fordulat egy szélkakasnak túl lassú, egy híres, helyeseb ben hírhedt "politikusnak" azonban gyanúsan gyors és az okok felderitésérére késztet.

Válaszért úgy vélem hiába fordulnék a lelki tyúkszemeit pátyolgató zarándokhoz. Marad a körülmények feltárása, elemzése és a belőlük levonható következtetés.

Mielőtt elájulnánk Orosházi menetteljesítményén gondoljunk Julianus barátra és Körösi Csoma Sándorra. A lényeges különbség nem a meg tett utak hossza. Ők ketten világos úticéllal indultak: a magyarság maradványait akarták fellelni az irdatlan ázsiai térben. Joggal remélhették, hogy fáradozásuk nem lesz hiábavaló. Nem vallási, hanem "világi" zarán dokok voltak a haza szeretete fűtötte mindkettőjüket. [Ezen mitsem változtat, hogy Julianus mellesleg pap volt.]

De mi a francot akart Orosházi elérni annál a szörnyetegnél, akit előzőleg maga is a sátán földi helytartójának titulált - teljes joggal? Mi volt az a világmegváltó titok, amit csak szemé lyesen (!?) hehetett volna a pápa tudomására hozni és amelytől azt remélte hogy hatására a pápában megfordul a borjú?

Blabla.

Orosházi egyet viszont biztosan elért: bekerült a nyilvántartott hülyék panteonjába. [Ahol a szomszédja Borbély József apostoli király...]

Sohasem szoktam magyarázkodni, pláne mentegetőzni írásaim miatt. Hogy most mégis magyarázatba fogok arra nyomós okom van, ami túlmutat Orosházi személyén és római kaland ján.

Orosházi esete az állatorvosi lóéhoz hasonló abban a tekintetben, hogy rajta keresztül többféle kórkép felismer hető.

A magyar közgondolkodást évszázadok óta egy tévtan: a "Szentkorona Eszme" köti gúzsba amely a magyarság testére szabott Ószövetség, Újszövetség és Talmud egyszerre. Azaz természetére nézve egy vallási alapu rögeszme  vagyis "hamis elgondolás; működésképtelen, téves elképzelés vagy érzés, ami teljesen leköti a figyelmet. Az ilyen gondolat használója ésszerűtlenül, kényszeresen, bármi áron ragasz kodik ehhez, az ellentmondó tények ellenére is. Ez a gondolat megakadályozza, hogy a személy megvizs gáljon, megértsen vagy alkalmazzon bármilyen más adatot, tényt, elképzelést."

Más nézőpontból  megvilágítva "a leggyakoribb rögeszmés gondolatokat három csoportba lehet osztani: agresszióval összefüggő gondolatok, szexualitással összefüggő gondolatok, illetve vallással, illetve társadalmi tabukkal összefüggő gondolatok. Az agresszív gondolatok között lehetnek olyanok, melyek másokra irányulnak (például gyermekek, idősek, állatok kínzása vagy bántalmazása), de olyanok is, melyek magára az érintettre vonatkoznak. A fizikai erőszak mellett a verbális erőszak is nagy szerepet játszhat."

A "Szentkorona Eszme" rendeltetése ugyanaz, mint a fenti vallási alapoké: gúzsbakötni a társadalmat és az egyént, hogy elviselje a szabadság hiányát és a kizsákmányolást. Müködése a Darwin által felfedezett és leírt "húsevő növényre" hasonlít, amely a hüllőktől hem zsegő judeokeresztény mocsár felszínén lebegve foglyul ejti áldozatát. Nemcsak a vigyázatlanokat, hanem a gyanútlan, ártatlan gyermekeket is.

A szemnek és a szívnek oly vonzó "Szentkorona" csak egy szeme a hosszú rabláncnak. Ez a tény az, amit a "szentkorona hűséges szolgái" nem képesek, vagy nem hajlandók belátni - bevallani. Aki tehát - mint Orosházi - a "Szentkoronával" bohóckodik csak hódolattal közeledhet a pápához. Azt látta volna be Orosházi, hogy nem lehet egyszerre hunfarkas és szentkorona-hordozó? Ki tudhatja. Mindenestre ezt kísérelte meg. Sokan ballagnak ezen a dicstelen úton, csak nem olyan ripacs módon mint Orosházi.

Az orbáni politika nem témája ennek az írásnak. Az általam elég régen [2010.03.21]  felvázolt  "banditaállam" legbiz tosabb pillére a "kereszténység", amit Orbán nem győz elégszer hangoztatni. Ez alatt olyan embercsordát ért, amely őt és tettestársait képes, ill. hajlandó a nyakán megtűrni. [Van még egy korábbi  "Az első számú közellenség" és egy későbbi  írás is "A mangalica büszkeség napja".]

Ez a rendszer nem csupán a TEK fegyvereire, de az orosházikra, benékre és a többi hasonszőrűekre is számíthat, hisz nem farkasok ők hanem kutyusok, "akik" legfeljebb ugatnak. A magyarokat ez az ugatás is megnyugtatja, mert azt az érzést kelti bennük, hogy őrzik őket...

2018.07.31

forrás: Szeszák Gyula

Portálunk korábban már írt a kelekótyák által terjesztett téveszméről és terjesztőiről: itt található !

Sajnos ezt a szent korona alkotmányos hazugságot támogatja és tolja a:

  • patrubany miklos


  •  

  • Magyarok Világszövetsége és az örmény születésű elnöke  
   Nikolae Stefan Ptrubány
   (Patrubány feleségének édestestvére  a Fidesz egyik alapítójának a
   Külügyminisztérium politikai, majd parlamenti államtitkárának
   Németh Zsoltnak a felesége.)

 


  • Ma
   leventekiraly.jpggyarok Szövetsége, akik már királyt is találtak maguknak Tőzsér Levente személyében ő az

Őfelsége Levente Apostoli Magyar Király

MINDEN MAGYAROK ÉS EURÓPA KIRÁLYA,VILÁGKIRÁLY, vagy mi.....
Link, • Tempo párt, Borbély Józseffel aki szintén apostoli király, most ő úgy neveztetik, hogyborbely Józszef nimrod attila világ király

I. József Nimród Bátor Atilla Apostoli Világ és Magyar Király

Erről az önjelölt királyról is sok minden fent van a neten a
Link,


  • daka_jozsef.jpg
   Árpád-házi Daka Józsibácsi
   akinek őseit még a mongolok (Dzsingiszék) raboltak el és így ő megmaradt magnak, mindenesetre


   "2010. év yy havának zz. Napjára" összehívja az országgyűlést, hogy a magyarok ősi jogrendje szerinti Senioratus elve alapján "trónigényét érvényesítse", így 92 évesen. (B tervnek meg ott van az, hogy ha mégsem, akkor "királyi nyugdíjjal is beéri".)
   (http://toriblog.blog.hu/2010/11/12/daka_jozsef_kiralysaga)


  • habsburgok otto gyorgyHa valakinek nem lenne tiszta, ha lenne magyar király az:
   Habsburg György - teljes nevén Paul Georg Maria Joseph Dominikus von Habsburg-Lothringen; Gondolom, hogy őt, ill. családját nem kell külön bemutatni. Apai nagyapja IV. Károly, az utolsó magyar király volt, apja pedig Habsburg Ottó, az utolsó magyar trónörökös, ezért a Gothai almanach (többek között) magyar királyi hercegként említi őt, bár nagyapját és egész családját valamennyi érintett országban megfosztották a tróntól, és több országban, így Magyarországon is eltörölték a nemesi rangokat és címeket.
   Megjegyzem, a Habsburgok vitéz nagybányai Horthy Mikós miatt sem tudtak visszatérni a trónra (a magyar ugyanis nem élhet idegenek igája alatt).

  • oroshazi szentkorona szakerto király
   Orosházi Ferenc
   Hazugság hírdető


   Aztán ott van a másik koronázatlan kelekótya király Orosházi Ferenc, aki korábban "hunfakas" is volt.

   bene_gbor_-foto-1.jpg
   Bene Gábor
   Hazugság hírdető


   Orosházi a sosem létezett szent korona alkotmány legfőbb hirdetője.

 Bene Gábor, aki amellett, hogy könyveket cikkeket, miegymást ír.
Legújabb kézikönyve szerint a "Szent korona alkotmánya" segítségével óhajt tudatos nemzetépítésbe fogni, buzgalmukban odáig is elmennek mennek, hogy közös performance-ot rendeztek Orosházi Ferenccel, ahol fehér „szerpapi” öltözékben ministráltak a koronának.

 

Jó nagy a tolongás.

 Hogy kik azok a kelekótya pártok, szervezetek, akik zászlajukra tűzték ezt a Szt. Korona Alkotmányos hazugságot és kik azok akik mindenáron igyekeznek átverni a magyarságot ezzel az ordas hazugsággal ?
Többen királynak képzelik magukat sőt, ki is kiálltották királyságukat!: Ők egyébként az ún. "Szent Korona Tanács" tagjai is ahová beválasztották önmagukat, majd kikiálltották sajátmagukat a "nemzeti oldal" vezetőinek.

 

kisgazdapart.jpghorkovics_janos.jpg

Horkovicz János féle

Kisgazdapártvoros koronakasler_aranytron.jpg

Kásler Árpád pártjai: A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt,
Rendszerváltó Mozgalom Párt
Bertha Tián
Értünk Értetek párt
Bertha Szilvia és a többszörösen elítélt
sikkasztó férjének Tián Pálnak a pártja


banner-jobbik.png

JOBBIK
borbely Józszef nimrod attila világ király

Borbély József-féle
Tempo párt
mogylevente kiraly

MSZ (Magyarok Szövettsége) Levente Király
Magyar Királyság Pártpatrubany miklospatrubany orban
Magyarok Világszövettsége (MVSZ)
és az örmény születésű elnöke
Nikolae Stefan Ptrubány
(Patrubány feleségének édestestvére  a Fidesz egyik alapítójának a
Külügyminisztérium politikai, majd parlamenti államtitkárának
Németh Zsoltnak a felesége.)
mi hazanktutsek toroczkai laszlo
"Mi Hazánk" Toroczkai László, Novák Előd és
Volner János álltal fémjelzett bizniszpárt.
miép 
MIÉP
A besúgó
Csurka Pista pártja
Magyarok Világszövettsége

Kásler Árpád a JézuskaKasler Arpad Jezus Krisztus Jesus kristi

 

Kásler Árpád Viszont mindegyikükön túl tesz! Ő már Jézus Krisztusnak is képzeli magát!

 

Egy idézet, ami ide kívánkozik: "Nagy az Isten állatkertje!"

 
Egy rövid kérdés: Vajon kinek, vagy kiknek áll érdekében a MAGYAR történelem ilyen módon való meghamisítása?


Adatbázis lekérdezés: 79. Memória használat: 1,199kb