jobbik_1.jpgPotálunk változtatás nélkül közli az alábbi levelet!

Változás úgysem lesz........a jó embereket kirúgdalják az antimagyarok maradhatnak és pozíciókat kaphatnak.

Akkor a levél:


Tisztelt Tárczy Zsolt!


A csatolt idézést postai úton is megküldtem Önnek, de a biztonság kedvéért
elektronikusan is továbbítom.

Tisztelettel,

dr. Staudt Gábor
elnök
Jobbik Etikai és Fegyelmi Bizottsága

Idézés!

Tárczy Zsolt
Jobbik tag részére

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Etikai és Fegyelmi Bizottságának nevében arról tájékoztatom, hogy Ön ellen – ifj. Földi István beadványa alapján - fegyelmi eljárást indítottunk.

A fentiek alapján az ügyben 2014. július 3-án (csütörtökön) 18 órától, fegyelmi tárgyalást tartunk, melyre, mint eljárás alá vont személyt megidézem, egyúttal az eljárás befejezéséig a tagsági jogait a Bizottság nevében felfüggesztem.

A tárgyalás helye: Jobbik Országos Iroda, 1113 Budapest, Villányi út 20/a.

Felhívom a figyelmét, hogy a kitűzött tárgyalásról való távolmaradása a fegyelmi eljárás lefolytatását és a határozathozatalt nem akadályozza.

Jelen levél mellékleteként megtalálja az Ön ellen beadott panaszt. Felhívom a figyelmét, hogy védekezését előzetesen írásban is benyújthatja a staudt.gabor@jobbik.hu e-mail címre.


Staudt GáborEz a beadvány!


Adjon az Isten!

Tisztelt Staudt Gábor!

Ezúton szeretném az irányába jelezni azt, amit Szabó Gábor Pártigazgató Úr felé többször is jeleztem elmúlt hetekben és az Ő indítványozására írom Önnek e levelet!

A nemrégiben feloszlatott kisvárdai alapszervezet megmaradt egyéni tagjai Tárczy Zsolt, Hajdú József, Révész Ang éla - valamint sejtésem szerint EX Jobbik Kisvárda nevű közösségi oldal, minősíthetetlen hangnemben szapulják közösségi oldalakon a Jobbik Magyarországért Mozgalmat, Szabó Gábor Pártigazgatót, Bakó József Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Elnököt és jómagamat!

Közösségi csoportot hoztak létre, ahol észrevehető az is, hogy egy volt választókerületi kampányfőnök is megosztásaival és hozzászólásaival egyet ért ezen személyek agyszüleményeivel!

Tudomásom szerint a megyében több alapszervezet és tag is jelezte már a megyei vezetőség egyes tagjainak, ezt a felfoghatatlan és aljas viselkedést!

Úgy érzem, hogy azon emberek akik az elmúlt időszakban, nemhogy erősítették volna a mozgalmunkat, hanem inkább gyengítették, most lejárják azt és vezetőinket az egész világhálón!

Ezért szeretném indítványozni a fent említett, még egyéni tagsággal rendelkező személyek , etikai bizottság elé állítását!

Nagy tisztelettel kérem Önt és az Etikai Bizottság tagjait, mihamarabb járjanak el ezen személyekkel kapcsolatban és viselkedésükért vonják őket felelősségre!

Szégyen és gyalázat, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom tagságában van még olyan személy, aki ilyen megnyilvánulásokat tesz közösségi oldalon!

(Csatolmányként küldöm a közösségi oldalakon megjelent lejárató és becsmérlő kiírásokat és hozzászólásokat!)


Tisztelettel és Becsülettel:


ifj. Földi István
Országos Választmányi Tag


Erre a válaszunk!

Tisztelt Staudt Gábor!

Az etikai vizsgálatra küldött meghívóját megkaptam, amit ezúton, és minden más fórumon, illetve formában is VISSZAUTASÍTOM!
Egyúttal szeretnék viszont etikai vizsgálatot kérni Ifj Földi István ellen, aki a választási kampá ny során minősíthetetlen, alaptalan és vérlázítóan ocsmány, hazug vádakkal illetett engem, és társaim, több tanú előtt, akik készek ezt igazolni, amikor is a saját gerinctelenségét szerette volna eltusolni, szőnyeg alá söpörni a hazugságaival, lejáratva ezzel engem a szűkebb pátriámban, ott, ahol nekem kell ezzel a teherrel, ezzel a gyalázattal együtt élnem.
Kérem, hogy vele szemben is járjanak el kellő körültekintéssel és szigorral, mert, aki a JOBBIK-ot lejáratja, hazugsággal és becstelenséggel, amivel vádolom, az nem én vagyok, hanem ő!
Most térjünk vissza az ön által küldött ”meghívóra” és a visszautasításom miértjére.
Nos, ön bizonyára tudja hol lakom Budapesthez képest.
Azt is bizton állíthatom, hogy a feltételezésem, miszerint a délután 6 órai időpont egy gusztustalan fricska az ön részéről, hiszen ön sem szeretné (s, hogy önön kívül kik még, azt is pontosan tudom !), hogy én ott legyek azon a tárgyaláson és egy egyszerű, gyors ítélettel: BŰNÖS!- eltávolíthasson a JOBBIK-ból, helyes!
A mór megtette a dolgát, szavazott (4 évig megvagyok nélküle, addig szerzek még néhány birkát, aki nem béget, hanem csendesen legel, mert esze sincs), a mór mehet!
De, ha mégsem így lenne, és ön, mint feltételezem, mégis rendes ember, tisztességes, előítélet mentes és mindent feltáró vizsgálatot akar lefolytatni, akkor pedig az elnézését és bocsánatát kell kérjem. Hiszen ön már biztosan foglalt nekem és társaimnak, a JOBBIK pénzén természetesen, szállást éjszakára, vagy netán azt kívánja velem közölni ezzel a lehetetlen időponttal, szeretné, hogy önnél aludjunk, netán vacsorát is készít gyertyafénnyel…….
Félre a tréfával…
Egyéb kifogásom is van természetesen ezzel a nevetséges váddal, vizsgálattal, feljelentővel és időponttal kapcsolatban.
Úgy gondolom, önnek nem áll jogában megidézni engem, minket Budapestre! Pláne nem ilyen rövid idő intervallumot megadva, hiszen semmi időt nem hagy a felkészülésre, az utazás megtervezésére, nem is beszélve arról, hogy ön ezzel a felutaztatással milyen anyagi terhet kíván a nyakamba sózni.
Nos, közlöm önnel: NINCS PÉNZEM UTIKÖLTSÉGRE!
4 éve, mióta a JOBBIK- ba vetettem a bizalmam, majd beléptem a pártba, elvesztettem a munkám, nem is kapok másikat a hitem és a JOBBIK felé való elkötelezettségem okán…

Az általam legkevésbé sem tisztelt, a „tisztesség és becsület” szavakat a mocsokba taszító, hazug, gátlástalan törtető, megélhetési JOBBIK- os, földipistike (nem helyesírási hiba! ..vélemény!) gusztustalan kampánya miatt, amely több emberáldozatot követelt a környéken, mint egy súlyos járvány,emberek tucatjai vesztették el munkájukat a remény legcsekélyebb jele nélkül…. Az ő „ÁLDÁSOS” munkája nyomán nem is kaphatok itt megfelelő munkát. A módszerétől, és a személyétől is elhatárolódom, megvetem őt, sőt, undorodom tőle, de még így sem süllyedtem le az ő szintjére, és a vádjai velem szemben abszolút alaptalanok és képtelenek.
Nem kezdtem el mocskolódni ellene, de semmilyen JOBBIK-ot gyalázó csoportnak tagja nem vagyok, eddig egyetlen vádja sem állja meg a helyét velem szemben, és különben sem stílusom a jellemtelen viselkedés……
Én ellenében polgári peres úton fogok eljárni, ahol egyenlő elbírálást remélhetek, hiszen a becsületemen esett foltot tisztára mosnom kötelességem!
Én kulturált és disztingvált nő vagyok, bár most önnek kissé sikerült kihoznia a béketűrésemből ezzel a lehetetlen időpontjával, illetve rövid határidejével.
Ön még nem ismer engem személyesen, nem tudhatja rólam, hogy mekkora az igazságérzetem, amit egy hónapon belül, már másodszor tapos meg a JOBBIK, nem tudhatja, mennyire vagyok harcos típus, mint ahogyan azt sem, meddig vagyok hajlandó elmenni az igazamért…..
Nos, közlöm önnel, nagyon harcos vagyok, és egy DAKOTA közmondással élve: Ha kiástad a csatabárdod, akkor élesítsd csak meg, mert használni is fogod!- bizony, én és a társaim kiástuk ezt a szerszámot, mert ön, önök nem hagytak nekünk más lehetőséget! Higgye csak el nekem, hogy élesítem, élesítjük, és használni is tudjuk, ha kell!
Ezért aztán utasítom önt!- igen, UTASÍTOM, de követelem is a tárgyalásunkat elnapolni! Továbbá egy velem, velünk telefonon történt egyeztetés után egy új helyszín, ami természetesen nem lehet más, mint Kisvárda, és egy új időpont megadására, amikor is az etikai vizsgálatot lefolytathatjuk!
Tehát, mint láthatja, az elején történt visszautasításom nem arról szólt, hogy nem szeretnék, nem szeretnénk a vizsgálaton részt v enni, épp ellenkezőleg, nagyon is szeretnék ott lenni, de egy olyan helyszínen és időpontban, ami a fentebb felsorolt szempontoknak jobban megfelel.
Nem szokásom meghátrálni a harc elől, mint, ahogy társaimnak sem, úgyhogy, ha harc kell, hát lesz harc, de szeretném, ha tudná, mostantól a harcmodort, azt én/mi választjuk meg!
Mint, ahogy a harc nemet és az eszközöket is, amivel harcolni fogunk! Higgye el, széles a repertoár!
S, hogy milyen jogon utasítom önt erre?
Nos, hogy ön ott legyen most, abban a pozícióban, azon a magas lovon, amin hite szerin ül, s, ahonnan most azt hiszi úgy ugráltathat, ahogy ön fütyül, oda én juttattam! No, nem szó szerint és mégis, több ezer szavazótársammal együtt működve, és ahol most ön is elfelejti, hogy kellő alázattal viszonyuljon a szavazóival, a párt társaival szemben…
Most azt gondolhatja, 4 évig nyugodtan ülhet a babérjain, azon a magas lovon, de az a là ³ is megbokrosodhat és ön is nagyot zuhanhat, ha nem kapaszkodik erősen! És aztán? Mi lesz 4 év után?
Azt sem kéne elfeledje tisztelt Staudt úr, hogy azt a nyakkendőt, amit épp visel, a zoknit, de még a gatyáját is tőlem kapta, az én pénzemen vásárolta, míg nekem még kenyérre is alig jut!
Úgyhogy kérem tisztelettel fontolja meg a javaslatom, és beszéljük meg a hogyan továbbot tisztességesen.
1- Elhalassza a vizsgálat időpontját!
2- Kisvárdára jön a tárgyalást lefolytatni, hiszen önnek megvan erre a kerete, ellentétben velem!
3- Tisztességes, mindenre kiterjedő és mindent feltáró, részre hajlás nélküli vizsgálatot folytat az ügyben, lesz, ami lesz!
Megírom önnek mindhármunk telefonszámát, a címünket már tudja, és adok önnek csütörtök reggel 9 óráig időt, hogy számomra kedvező választ adjon, ismerve az okokat és miérteket. Csütörtök reggel 9 után, ha nem kedvező a válas z, vagy netán semmilyen, akkor indul a harc és elküldöm a levelezésünket, természetesen ezt is beleértve, az összes írott és nézhető médiának, valamint elmesélem a sztorit! Higgye le, harapni fognak rá, hiszen kell a cirkusz a népnek! A JOBBIK-ot szapulni pedig egyenesen nemzeti sport részükről, bár ezt ön is pontosan tudja.
Még egyszer leírom: Ön nem ismer még engem, nem tudja, milyen kapcsolatokkal rendelkezem a fentebb említett szférában, de higgye el, meglepődne!
Azt is fogadja el, a becsületemért, a tisztességemért mindenre hajlandó és képes leszek!
Nem fogok megriadni semmilyen akadálytól! Sem földipistikétől, sem öntől, sem Szabó, sem Vona Gábor uraktól, mert hitem szerint a JOBBIK nem az említett urak, hanem én, mi vagyunk!
Tartozom ezzel azoknak a társaimnak is, akiket hasonló jellemtelen módon távolítottak el a JOBBIK-ból, mint szándékoznak ezt most tenni velünk! Ha kell, mozgalmat in dítok, mert most gondolhatja ön: Egy fecske nem csinál nyarat!- ahogy ez a közhelyünk mondja, de 100, vagy 1000 megrengetheti, az eget is és a földet is!
A levelet természetesen, mint, ahogy ön is megtette, elküldöm önnel elektronikus, illetve postai úton is és teljes egyetértésükről biztosítva társaim, Tárczi Zsolt, illetve Hajdú József is aláírásukkal látják el, hiszen az én akaratom az övékével teljes egészében megegyezik, tehát: A tisztességes és igazságos vizsgálat lehetőségét mindannyiunk esetében elvárjuk és követeljük öntől és a bizottságtól, a JOBBIK-tól!

Tisztelettel:
Révész Angéla
Tárczy Zsolt
Hajdú József