A szentkorona tan viszonylag újkeletü téveszme.

A szentkorona babonás tisztelete, ill. e tisztelet kikényszerítése azonban egyidős a "Szent" István alapította "keresztény" állammal.

Sokszor leírták, leírtam már, hogy "Szent" István csupán megsemmisítette az eltelközi, ill. pusztaszeri magyar (!) alkotmányokat, de maga nem alkotott európai - keresztény szellemü alkotmányt, csupán kegyetlen cselédtörvényeket és ájtatos intelmeket (fia számára).

KoronaMi is az a fetisízmus? A primitív ember téveszméje, egyes tárgyaknak titokzatos, természetfeletti erővel való felruházása, ebből fakadó babonás tisztelete.

A mózesi vallás tiltja ugyan a bálványimádást, de a kőtáblákat és a frigyládát vallásos tisztelettel veszi körül, természetfeletti erőt tulajdonitva nekik.

Bennünket - állati értelemmel bíró gójokat - egy sokkal cifrább bálvány a "szent korona" imádására késztetnek.

A szent koronát körülvevő vakító - butító betűköd, a "szent korona tan", majdnem olyan terjedelmes, mint a Tóra.

A szent korona, mint tárgy, története drámai és vígjátéki elemeket vegyesen tartalmaz. Miután jó Géza fejedelmünknek sikerült Quedlinburgban az országot eladni a német császárnak és a magyar öröklési törvényt (szeniorátus) német öröklési törvénnyel (primogenitura) helyettesítenie, ezáltal a hatalmat Istvánnak átjátszania, nyomban jelentőségre tett szert a korona, mint az önkényuralom tárgyi jelképe.